Yuva Parichay Sammelan 2012

Yuva Parichay Sammelan 2012

Madhya Kshetriya Gujrati Baj Khedawal Samaj Jabalpur has organised 6th All India  Gujrati Baj Khedawal Yuva Parichaya Sammelan (Marriage Conference ) on 25th December 2012 at Sagar(M.P.)  Gujrati Baj Khedawal Samaj Sagar, shall  host this Parichaya Sammelan.All the local Mandals have committed to extend their fullest cooperation for successful completion of the Marriage Conference.    The above Yuva Parichaya Sammelan,which is dedicated to the memory of late Shri Srikrishna Selot Ex.MLA,& Social worker, would be held at the  following address : 

Hotel Ram Saroj Palace,
Near Rly.Station, 
Sagar (M.P.) 

For further details you may please contact  :-

1. Shri Anil Selot,President Gujrati Baj Khedawal Samaj Sagar,Ph. 07582-236338,
2. Dr. Vinod Shelat, 9406567513,8989279708 E-mail yuvaparicheysagar@gmail.com
3. Dr. Sunil Bhatt, Secretary,G.B.K.Samaj,Sagar                                                                
4. Dr. Navneet Dhagat,President,Nav Yuvak Mandal, Sagar                                            
5. Shri Prakash,Rewa Sh.Dave,Secretary,MKGBKS,Ph.0761-2641016,9424719358     
6. Shri Shrikrishna Mehta Editor,'Baj Khedawal Darshan', Ph. 0761-2410989            
7. Shri Prem Shanker Selot  ( Web Site I/C) Ph.0761-2640743, 9424310719

Click here to view the details